• h1-1
  • 437-e1511167743805-1
  • han-bilder-1

Vår Miljöpolicy

MiljöpolicyHansson Buss ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Det uppnår vi genom att:

  • vi har ständig kontroll och uppföljning av våra fordons bränsleförbrukning
  • ecodriving är viktigt för oss
  • arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar
  • successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda
  • utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete

Aktuella resor

Nordiska Trädgårdar
Torsdag 26 mars
630 kr per person

Nordiska Trädgårdar
Fredag 27 mars
630 kr per person

Nordiska Trädgårdar
Lördag 28 mars
630 kr per person


Läs mer om våra resor här>>BOKA HÄR>>
Centralvägen 69, 79146 Falun
Telefon: 023-185 00, Mobil: 070-629 11 37
E-post: info@hanssonbuss.se