• h1-1
  • 437-e1511167743805-1
  • han-bilder-1

Vår Miljöpolicy

MiljöpolicyHansson Buss ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Det uppnår vi genom att:

  • vi har ständig kontroll och uppföljning av våra fordons bränsleförbrukning
  • ecodriving är viktigt för oss
  • arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar
  • successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda
  • utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete
Centralvägen 69, 79146 Falun
Telefon: 023-185 00, Mobil: 070-629 11 37
E-post: info@hanssonbuss.se